Coronavirus maatregelen

Coronavirus maatregelen

Door de overheid zijn verscherpte maatregelen genomen ter indamming van het coronavirus. Ons kantoor houdt zich hier uiteraard aan. Net zoals dat wij ons richten naar de adviezen van het RIVM en onze beroepsorganisatie, het KNB.  Maar misschien heeft u ook behoefte voordat u naar ons kantoor komt, te weten wat u hiervan daadwerkelijk merkt en of u zich hierbij voldoende prettig voelt om ons kantoor te bezoeken. Net zoals dat wij behoefte hebben te weten dat u zich ook aan een aantal spelregels houdt. Vandaar het verzoek goede notie te nemen van bijgaand bericht.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • wij houden tenminste 1,5 meter afstand van elkaar en de cliënten.
 • Onze werkplekken zijn daarop ook ingericht en ieder van ons kan ook vanuit huis werken;
 • wij hoesten of niezen in onze elleboog;
 • wij wassen onze handen voor en na een afspraak;
 • wij zijn niet met maximale bezetting op kantoor aanwezig;
 • wij blijven thuis wanneer één van ons of onze gezinsleden koorts heeft of één van ons milde klachten heeft (neusverkoudheid, hoesten of keelpijn);
 • wij schenken geen koffie;
 • wij zorgen voor voldoende pennen die niet door anderen zijn of zullen worden gebruikt;
 • wij werken tijdelijk alleen op afspraak en voeren geen besprekingen op kantoor die gezien het belang van de zaak tot nader order kunnen worden uitgesteld;
 • wij overleggen met u daar waar nodig over het voeren van besprekingen en/of passeren van akten op andere wijze dan fysiek bij elkaar te zijn;
 • wij kunnen daar waar nodig en mogelijk kosteloos een volmacht voor u opstellen, zodat u niet fysiek aanwezig hoeft te zijn;
 • wij nemen bij twijfel of veranderingen van overheidswege, door het RIVM of door het KNB kontakt met u op.


Wat verwachten wij van u?

 • u neemt de door het RIVM genoemde maatregelen ook in acht;
 • u maakt telefonisch of per e-mail een afspraak voordat u naar ons toe komt, zodat wij ook kunnen garanderen dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn; u komt alleen met diegenen die betrokken zijn bij de akte naar kantoor, zodat wij voor iedereen voldoende ruimte hebben om de 1,5 meter afstand te borgen;
 • u stelt ons telefonisch op de hoogte voordat u naar kantoor komt wanneer u of één van uw gezinsleden koorts heeft, wanneer u milde klachten heeft of wanneer u of één van uw gezinsleden is besmet met het Coronavirus, zodat wij met u een oplossing kunnen bespreken voor het al dan niet doorgaan van de akten.

 

Op deze manier denken wij dat het verantwoord is ons kantoor open te houden en kunnen wij de (wettelijk) noodzakelijke werkzaamheden veilig blijven verrichten.
Wij wensen ieder van u veel gezondheid toe en hopen deze periode met elkaar het hoofd te kunnen bieden.

Misschien ook interessant om te lezen

Wij helpen u verder

Benieuwd waar en hoe u ons vindt? 

neem contact op