Schenken op papier

Schenken op papier

Wat is schenken op papier?

Bij een schenking op papier legt u op papier vast dat u iemand op een later moment een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat u het geld nu nog niet wilt missen. Of omdat het ‘vastzit’ in uw huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Daarom maken vooral (groot)ouders hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun (klein)(groot)kinderen. Het bedrag dat de (groot)ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De (klein)kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.      

De schenkers moeten wel zorgen dat zij:

  • de schenking door een notaris laten vastleggen. Dat moet bij elke volgende schenking opnieuw; en
  • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger

U moet rente betalen, omdat de schenking op papier wordt gezien als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend.

Wel aangifte schenkbelasting doen
De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

  • het bedrag hoger is dan € 5.515 als een persoon de schenking van diens ouders krijgt 
  • het bedrag hoger is dan € 2.208 als een persoon de schenking van iemand anders, dus bijvoorbeeld diens grootouders, krijgt. 

De schenker en de ontvanger geven een schenking op papier allebei op in de aangifte inkomstenbelasting
Omdat de schenking een schuld is, geeft de schenker die op in diens aangifte inkomstenbelasting. De schenker betaalt daardoor minder belasting over diens vermogen. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde van de schuld op 1 januari.

Voor de ontvanger werkt het net de andere kant op. Die vult het bedrag van de schenking in bij ‘uitgeleend geld en andere vorderingen’ in de aangifte. De ontvanger houdt ook de waarde van de vordering op 1 januari aan.

Wilt u de schenking tijdens uw leven uitbetalen?
Bijvoorbeeld na verkoop van uw huis? Dan hoeft u niet naar de notaris. Een onderhandse akte is voldoende voor de inkomstenbelasting. Maar voor de erfenis is het geen erkende schuld. Uw (klein)kinderen hebben dan niet het voordeel dat ze minder erfbelasting betalen na uw overlijden.

Krijgt de ontvanger van de schenking ook toeslagen?
Dan heeft de schenking misschien gevolgen voor de hoogte van die toeslag. De belastingdienst kan u hier nader over informeren.

Wanneer is een schenking op papier niet mogelijk? Is er een alternatief?
Een schenking op papier is, net als een testament, een zogenaamde "beschikking terzake des dood", inhoudende dat de feitelijke uitwerking pas plaatsvindt bij het overlijden van u als schenker. Dit leidt er toe dat een schenking op papier te allen tijde door u zelf moet worden ondertekend. Een dergelijke akte kan dus niet op basis van een levenstestament worden getekend. U dient dus op het moment van het ondertekenen zelf handelingsbekwaam te zijn. Wel kan het mogelijk zijn om op grond van een levenstestament schenkingen in contanten te doen, waarbij de gevolmachtigde namens u schenkingen aan zichzelf en de andere kinderen doet. Bij deze wijze van schenken verlaat het bedrag echter wel uw vermogen, zodat u het ook niet meer kunt aanwenden.

Lees meer over het vakgebied:

Misschien ook interessant om te lezen

Wij helpen u verder

Benieuwd waar en hoe u ons vindt? 

Neem contact op

Offerte aanvragen