Testamenten / Estateplanning

De wet regelt een aantal zaken in geval van een overlijden zoals wie uw erfgenamen zijn en welke rechten en plichten zij en/of anderen (kunnen) hebben. Toch kunnen er veel redenen zijn een testament te maken.

Ik wil zelf regelen wie na mijn overlijden wanneer wat krijgt en regelt, kan dat?

In een testament kunt u zaken regelen, die afwijken van de wet. Zo kunt u zelf bepalen aan wie u iets nalaat, uw partner en/of uw kinderen beschermen, bepaalde familieleden uitsluiten, de rechten van uw ex-partner zoveel mogelijk inperken, de heffing van erfbelasting beperken, een voogd, bewindvoerder en/of executeur aanwijzen, voorkomen dat u uw eigen vermogen op eet ten koste van uw erfgenamen, maar ten gunste van de zorgbijdrage.

Levenstestamenten

U bent zelf degene die beslissingen neemt, zowel op financieel als medisch gebeid. Maar wat nu als u geen beslissingen meer kúnt nemen? Doordat u bijvoorbeeld dementerend wordt, voor langere tijd in coma raakt of tegen bepaalde zaken op gaat zien? Wie beslist er dan namens u, bijvoorbeeld over de verkoop van uw huis of uw medische behandeling of wie verzorgt uw financiën?

Hoe kan ik zelf regelen wie mijn belangen behartigt, mocht ik hiertoe zelf niet meer in staat zijn?

U kunt zelf een zogenaamd levenstestament maken, waarin u kunt bepalen wie tijdens uw leven wanneer welke zaken mag regelen, bijvoorbeeld uw partner en/of uw kind(eren). Wel zo duidelijk. Dit voorkomt veelal ook de gang naar een rechter voor de mensen om u heen: zij hoeven geen bewind, mentorschap of curatele aan te vragen om namens u uw belangen te mogen behartigen.

Noëlla van Dijk is specialist op het gebied van Personen- en familierecht
Noëlla van Dijk
Notaris
0252-376547

Interessante berichten over Personen- en familierecht

Wij helpen u verder

Benieuwd waar en hoe u ons vindt? 

Neem contact op

Offerte aanvragen