Negatieve rente bij derdengeldenrekening?

Negatieve rente bij derdengeldenrekening?

Vandaag, 8 juli 2020, heeft Wobke Hoekstra een gesprek met de president van De Nederlandsche Bank.

Sinds enige tijd wordt er door banken een negatieve rente aan cliënten in rekening gebracht van 0,5% wanneer een banksaldo hoger is dan € 1.000.000,00.  Deze regel geldt helaas ook voor bijzondere rekeningen, zoals een rekening derdengelden bij een notaris. Op deze rekening worden de gelden gestort die de notaris tijdelijk onder zich bewaart om op een later moment aan andere cliënten uit te betalen. Dit gaat in de praktijk om koopsom, hypotheekgelden en gelden van een nalatenschap.

De minister heeft een rekenvoorbeeld gegeven voor een aankoop van een woning van € 344.000,00, waarbij de gelden 2 dagen op de derdengeldenrekening van de notaris staan. Dan zou het gaan om € 9,00. Een terechte conclusie.

Waar wringt de schoen echter? Veel kantoren hebben per dag meerdere overdrachten. Kijk bijvoorbeeld naar een eerste van de maand, waarop het niet ongebruikelijk is dat er 7 of 8 overdrachten gepland staan. Als dit ook nog eens op een donderdag is, vindt uitbetaling op grond van de geldende beroepsregels of op vrijdag of zelfs pas op maandag plaats. De benodigde gelden worden vaak op de dinsdag of de woensdag gestort. Let wel: veel van deze gelden worden door banken (het betreft immers hypotheekgelden) gestort bij notarissen. Kortom, het gaat dan om circa € 3.000.000,00 die veelal 3 tot zelfs 7 dagen op de rekening derdengelden staat. Dan gaat het per "eerste van de maand" om een bedrag variërend van € 123,29 tot € 369,87. Op jaarbasis al gauw € 1.479,48 tot € 4.438,44. En dan de aanwezige boedelgelden nog niet meeberekend.

Hopelijk leidt het gesprek vandaag tot een aanpassing in de regelgeving en worden bijzondere rekeningen, zoals een rekening Derdengelden van een notaris, uitgezonderd van de verplichting negatieve rente te vergoeden.

 

Een notaris is naast openbaar ambtenaar, immers ook ondernemer, dus wat "zeurt de notaris nu, dit hoort erbij". Toch voelt het wel als een financiële tegenvaller. Ons kantoor vindt echter ook dat dit nadelige gevolg niet bij cliënten gelegd kan worden, omdat iedere transactie afzonderlijk geen negatieve rente oplevert.

Hoe gaat ons kantoor hier als ondernemer mee om? In elk geval verhogen wij de algemene tarieven niet en nemen wij ook geen "kantoorkosten" op de nota's op om dit verlies te compenseren. Dan zou iedereen wiens transactie zelf niet tot een negatieve rente lijdt daarvoor wel betalen en dat vinden wij niet reëel.

Wat doen wij dan wel? In onze algemene voorwaarden hebben wij opgenomen dat wij de negatieve rente kunnen doorberekenen aan cliënten wanneer de gelden langer dan drie weken op onze rekening derdengelden staan. Bij reguliere overdrachten en hypotheken is dat nagenoeg nooit het geval. Wij bekijken per transactie waarbij de gelden langer dan drie weken bij ons aanwezig zijn wat de negatieve rente voor gevolgen heeft en berekenen dit voor het exact aantal dagen dat de gelden bij ons aanwezig zijn aan cliënten door.

Misschien ook interessant om te lezen

Wij helpen u verder

Benieuwd waar en hoe u ons vindt? 

neem contact op